-X
Home   联络我们


SHIH KUEI ENTERPRISE CO.,LTD.

世奎实业有限公司

TEL: (04)2693 8555   FAX: (04)2693 8383

E-MAIL : asd24791175@hotmail.com

台湾省台中市大肚区营埔里船头六街73号 位置地图

欢迎留下您的讯息,我们将会在收到讯息后尽快与您联络。

  • 公司名称
  • *联络人
  • Email
  • 电话
  • 传真
  • 地址
  • *留言内容